Phong Freemanii – Acer × freemanii ‘Autumn Blaze’ – Freeman maple (Freeman’s maple) là một giống phong tự nhiên được tạo ra do sự giao thoa giữa Acer rubrum (Phong đỏ) và Acer Saccharinum (Phong bạc). Loài này được đặt theo Oliver M.Freeman, nhà thực vật học tại Vườn Ươm Quốc Gia Mỹ (U.S. National Arboretum), người đã lai tạo thành công Phong đỏ và Phong bạc và năm 1933. Mẫu vật hoang dã được tìm thấy ở miền Đông Bắc Mỹ nơi các loài cha mẹ mọc chồng chéo nhau. Các tán lá mùa thu là những mảng cam-đỏ rực rỡ. Nó được bán thương mại tại nhiều nơi và thường được trồng ở đường phố.

Trồng trọt

Các giống cây thường được lai ghép một cách chủ ý và được chọn lựa ở cac vườn ươm, không mấy khi được lấy từ các mẫu vật hoang dã. Cây thông thường vô sinh, đặc điểm nổi bật là các cành, nhánh khoẻ hơn cây phong bạc và tốc độ phát triển nhanh hơn cây phong đỏ

Acer x freemanii 'Celzam'; USDA Zone: 4A-9A
Acer x freemanii ‘Celzam’; USDA Zone: 4A-9A
Acer × freemanii 'Autumn Blaze' (Freeman Maple)
Acer × freemanii ‘Autumn Blaze’ (Freeman Maple) là một cây mọc nhanh