For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Nghệ thuật bón phân cho cây cam sành đúng thời điểm

Nghệ thuật bón phân cho cây cam sành đúng thời điểm

Nghệ thuật bón phân cho cây cam sành đúng thời điểm

Cam sành là cây có múi, sản phẩm phụ thuộc nhiều vào thị trường. Để có những trái cam sành đẹp, được thị trường ưa chuộng cần phải bón phân cho cây cam sành cân đối. Người dân gọi là “nghệ thuật” bón phân để cho trái nhìn vừa đẹp mắt ăn lại ngon. Điều này không mấy dễ dàng đối với người trồng.

Công thức bón phân cho cây cam sành

Các kỹ sư tại Khoa Nông nghiệp trường Đại học Cần Thơ đã nghiên cứu nhiều năm và nhận định, đối với cây có múi nói chung, đặc biệt là cây cam sành, có một số vấn đề như vỏ dày, xù xì, ít nước, không ngọt, thậm chí không có nước. Các vấn đề kể trên liên quan đến vấn đề bón phân trong giai đoạn phát triển trái. Khi bón phân cho cây cam sành trong giai đoạn 1,5 tháng sau khi đậu trái cho đến khi thu hoạch, thì ngưng bón phân khoảng 1 tháng, tổng cộng 1,5 tháng sẽ bón 1 lần.

Với công thức bón phân hiện tại của bà con thì tỉ lệ vỏ dày và trái bị khô khá nhiều. Nếu bón phân 5 lần từ 1,5 tháng đến khi thu hoạch, với tỉ lệ đạm – lân – kali bằng nhau thì trái khoảng 180gram, khoảng 5,5 trái/kg sẽ cho trái ngọt. Nếu bón kali nhiều ngay từ đầu, từ lúc 1,5 tháng đến khi thu hoạch thì trái sẽ rất ngọt, nhưng trái nhỏ. Vì vậy, trong kỹ thuật canh tác, đặc biệt đối với cây có múi thì phân bón ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng trái.

Vai trò dinh dưỡng cho cây có múi

Đối với vai trò dinh dưỡng đối với cây có múi, có hai chất rất quan trọng. Một là chất đạm – là chất quyết định nâng suất, hai là chất kali sẽ quyết định phẩm chất trái. Đặc biệt, cây trong giai đoạn còn tơ thì cây sinh trưởng rất mạnh, nếu bón thúc cho cây sinh trưởng mạnh, nhưng không bón phân cân đối sẽ làm cho da bưởi, cam xù xì.

Mặt khác, nếu bón phân đạm nhiều, trái sẽ to, vỏ dày, bên cạnh đó sẽ dẫn đến thúc đẩy cây ra đọt nhiều, nếu cây ra đọt nhiều trong giai đoạn trái lớn có thể làm khô múi. Nếu bón kali nhiều ngay từ đầu sẽ làm trái không lớn được, nhưng trái ngọt. Vì vậy, hiện nay cũng đã có những nghiên cứu để cải thiện chất lượng. Nhìn chung, để nhận biết được trái đạt chất lượng thì da phải láng, vỏ mỏng.

Từ khóa: cây cam

Nguồn: sinhhocvietnam

Bản Tin Xanh

Tin Hot
Top