For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Bản Tin Chợ Cây Trồng

Bón phân cho cây nho

Bón phân cho cây nho

Bón phân cho cây nho

Bón phân là kỹ thuật quan trọng quyết định đến năng suất nho. Cây nho ăn nhiều nên cần nhiều dinh dưỡng.  Nghiên cứu về bón phân cho nho từ trước đến nay chỉ làm sơ sài. Những chỉ dẫn dưới đây dựa vào kết quả điều tra của Nha Hố (Ninh Thuận) trên 30 vườn nho chọn theo tính chất điển hình.

Lượng phân bón cho nho 1ha/năm :

– Phân chuồng hoai mục: 75,9 tấn/ha/năm

– Đạm SA 8,085 tấn/ha/năm

– Supe lân 5,085 tấn/ha/năm

– KCl 2,160 tấn/ha/năm

Một ha trung bình có 2.000 cây vậy mỗi cây cả năm bón:

– Phân chuồng: 37,95kg

– Đạm SA: 4,05kg

– Supe lân: 2,55kg

– KCl: 1,08kg

Tính ra mỗi 1 vụ bón:

– Phân chuồng: 12,65 kg

– Đạm SA: 1,350kg

– Supe lân: 0,85kg

– KCl: 0,36kg

Về tỷ lệ các loại phân N:P:K, nếu tính trong 1 tấn phân chuồng hoai mục tốt có 5kg N, 3kg P2O5, 6kg K2O thì tổng cộng, 1vụ/1ha nho đã bón 666kg N, 415kg P2O5, 440kg K2O, tỷ lệ N:P:K đã bón là 1,6 : 1 : 1,1.

Nếu đem tỷ lệ N:P:K so với ở các nước khác ví dụ Philippines theo kế hoạch bón phân ở Cebu City (1974) là 1,3 : 1 : 1,2 thì không có sự khác nhau lớn, N vẫn bón nhiều nhất rồi đến K rồi đến P.

Về thời gian bón ở Ninh Thuận:

– Đạm bón 1/2 trước khi cắt cành 1/2 còn lại bón vào thời kỳ ra lá, nở hoa, trái lớn và chín là hợp lý. Tuy nhiên, bón tới 20% vào thời kì trái lớn và chín có lẽ hơi muộn.

– Lân : bón 2/3 vào trước khi cắt cành là hợp lý, nhưng còn tới gần 25% bón vào kỳ trái lớn và chín có lẽ cũng hơi muộn.

– Kali bón 45% trước khi cắt cành, 55% bón khi trái lớn và chín cũng tương đối hợp lý nhưng vẫn bón hơi muộn.

Nói chung phương pháp bón của người trồng nho ở Ninh Thuận hiện nay tương đối hợp lý và cũng đã dựa vào kinh nghiệm vài chục năm chăm bón cho nho.

Chưa có thí nghiệm tỷ mỷ, nên chưa thể có khuyến cáo chính xác nhưng có thể cải tiến theo hai hướng chính: bón sớm hơn một chút đặc biệt với lân và kali và tăng tỷ lệ kali lên chút ít, không nên chỉ dựa vào đất đai màu mỡ ở ven sông Dinh.

Từ khóa: cách bón phân cây nho, cây nho

Nguồn: sinhhocvietnam

Bản Tin Xanh

Tin Hot
Top